Digiagentti

Voit vuokrata kuukausimaksulla digitalisoinnin asianatuntijan, digiagentin, sparraamaan ja valmistelemaan ja toteuttamaan IT -investointeja ja -projekteja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Digiagentti on tarkoitettu yrityksille, joille tietotyö on tärkeä osa liiketoimintaa, muttei kokoluokaltaan niin merkittävää, että sen kehittämiseen kannattaisi palkata oma henkilö.

Palvelu tarjoaa ongelmanratkaisun tietotyötä kokonaan tai osittain tekeville organisaatioille, jotka:

 1. Haluavat liiketoimintansa digitalisointiin luotettavan neuvonantajan, joka tarvittaessa myös ottaa tekemisistä vetovastuun
 2. Haluavat lisätä tekemisen tuottavuutta ja yrityksen kilpailukykyä
 3. Haluavat parantaa yksilöiden työtyytyväisyyttä sekä työssä jaksamista uudessa normaalissa ja haluavat olla jatkossakin houkutteleva työnantaja

Mitä Digiagentti tekee?

Esimerkkejä siitä mitä Digiagentti voi tehdä:

 • Määritetään digitaalinen tahtotila ja asetetaan tavoitteet yhteistyölle
 • Määritetään teille sopiva tapa työskennellä lähi-, etä- ja hybridityössä
 • Löydetään teille sopivat digitaaliset työkalut ja työtavat
 • Varmistetaan valittujen digityövälineiden ja -toimintamallien cyper-turvallisuus
 • Valmennetaan teidän omasta henkilöstöstänne uuden ajan virtuaalityön osaajia
 • Suunnitellaan tehokkaampia ja automaattisempia prosesseja ja toimintatapoja
 • Automatisoidaan tietovirrat tilauksesta laskulle, reskontraan, pankkitapahtumiin, kanta-asiakasjärjestelmiin ja kirjanpitoon, jolloin voidaan mahdollistaa automaattiset taloushallinnon täsmäytysprosessit, verkkokaupan maksu- ja tavarapalautukset
 • Muotoillaan teille osto- ja palvelupolkuja ja siten mahdollistetaan uusi tapa myynninprosessien automatisoinnille sekä monitoroinnille
 • Etsitään uusia ohjelmistoja ja kilpailutetaan toimittajia

Kerro meille mitä haluat tehdä, me kerromme teille, miten sen teemme.

Kokeile Digiagentti -palvelua kuukausi veloituksetta!

 

Uudessa normaalissa etätyön osuus tulee osittain säilymään ja tietotyötä tekevät organisaatiot tulevat siirtymään työnteossa hybridimalliin, jossa työ jakautuu virtuaalisen ja fyysisen ympäristön hajautettuun yhdistelmään.

Yrityksillä  tulee olla valmiudet tarjota monipuolisia työskentelymahdollisuuksia. Etätyön tai hybridityön mahdollisuus on jo nyt kilpailuvaltti, kun yritykset etsivät uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita.

Kaipaatko apua organisaatiosi etätyön tehostamiseen tai toivotko, että voisit auttaa henkilökuntaasi jaksamaan sekä viihtymään paremmin myös etätöissä? Palvelumme tarjoaa ratkaisut tietotyötä tekeville organisaatioille.

Etätyöstä hybridityöhön -palvelu luo kilpailuetua

Etätyöstä hybridityöhön -palvelun avulla luotte kilpailuetua ja mitattavaa hyötyä, kun työn tuottavuus kasvaa organisaatiollenne parhaiten sopivilla hybridityön toimintamalleilla ja työvälineillä. Selkeitä kustannussäästöjä saadaan, kun hybridimalli mahdollistaa mm. toimitilakustannusten, työmatkakulujen ja palaveriaikojen puolittamisen. Työssä jaksaminen, viihtyminen ja työtyytyväisyys kasvaa ja organisaation tietoturva paranee. Palvelu auttaa myös parantamaan työnantajamielikuvaa, sillä tutkitusti merkittävä osa työntekijöistä ei edes harkitse työnantajaa, joka ei tarjoa mahdollisuutta tehdä töitä edes osittain etänä.

Tilannekuva 360° – näin lähdemme liikkeelle

Hybridityömalliin siirtyminen aloitetaan Tilannekuva 360° -palvelulla, jonka avulla saadaan organisaationne päätöksentekijöiden sekä asiantuntijoidemme yhteinen käsitys organisaationne etätyön tilanteesta, haasteista ja tavoitteista. Näin varmistamme, mitä hyötyjä voitte saada palvelustamme, sekä mistä löytyy organisaationne parhaan takaisinmaksuajan tarjoavat kehittämiskohteet.

Viiden työpajan kokonaisuudella saat organisaatiosi etätyön tilannekuvan nopeimmillaan viikossa.

 

Kohti Hybrityömallia

Tilannekuva 360° -palvelun pohjalta laadittava Road Map kuvaa muutokseen tarvittavat toimenpiteet ja antaa selkeän aikataulutetun toimintasuunnitelman. Tilannekuva 360° antaa organisaatiolle suuntaviivat edetä seuraaviin vaiheisiin, kohti hybrityömallia.

Tutustu tarkemmin hybridityöhön blogissamme!

 

 

 

 

Asiantuntijatiimi käytössäsi

Etätyön tilannekuva 360° -palvelussa käytössänne kokenut asiantuntijatiimimme.

Mika Rohula

Mikalla on yli 20 vuoden ja 70 projektin kokemus liiketoiminnan digitalisoinnista ja liiketoimintaprosessien sekä toimintamallien kehittämisestä. Hän on erikoistunut muutoshankkeisiin, joissa pääpaino on toimintamallien modernisoinnissa ja digitaalisessa transformaatiossa. Mika on harjaantunut virtuualityöpajojen fasilitaattori ja osaa hyödyntää uusia digitaalisia ratkaisuja arjen haasteissa.

 

 

Matti Timonen

Matti on toiminut yli 20 vuotta tietohallinnon johtotehtävissä.  Hänellä on pitkä kokemus tietohallinon ja tietoturvallisuuden kehittämisestä ja uusien toimintatapojen jalkauttamisesta. Matin erikoisalaa on erilaisten hallintamallien kehittäminen ja tuotteistaminen. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta mm. myynnistä, projektijohtamisesta, IT-sopimuksista ja sidosryhmähallinnasta.

 

 

Ota yhteyttä!

Palvelu auttaa organisaatiota löytämään omaan strategiaansa toteuttamiseen parhaiten sopivan hybridityöskentelytavan ja auttaa rakentamaan suunnitelman organisaation hybridityöhön siirtymiseen:
1. Strategian ja johtamismallien mukauttaminen hybridityön vaatimuksiin
2. Etänä tapatuvan luovantyön tuottavuuden parantaminen
3. Valitun hybridimallin tietoturvan ja -suojan varmistaminen
4. Virtuaali- ja hybridityöhön liittyvän osaamisen ajantasaistaminen

 

 

 

 

Palvelussa työskentelyä ohjaa joukko asiantuntijoita, jotka keskittyvät roolitetusti eri näkökulmilla käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden rooleja ovat:
1) tarkastelee asiaa liiketoiminnan näkökulmasta
2) tarkastelee asiaa digitalisoinnin ja digitaalisen transformaation näkökulmasta,
3) tarkastelee asiaa riskienhallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Parhaiten päästään liikkeelle Tilannekuvan myötä. Tilannekuva-vaiheen avulla tunnistetaan organisaation kipupisteet ja ”alimpien oksien hedelmät”, jonka jälkeen osataan kohdentaan oikeat toimenpiteet oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti.

Näin päästään tilannekuvan kautta liikkeelle!

Koronan jälkeisessä ”uudessa normaalissa” etätyön osuus tulee osittain säilymään ja organisaatiot tulevat siirtymään tietotyön osalta hybridimalliin, jossa työ jakautuu virtuaalisen ja fyysisen ympäristön hajautettuun yhdistelmätyöskentelyyn.

Siirtyminen hybridityöhön on verrattavissa mihin tahansa digitaaliseen transformaatioon, jossa pelkkä välineiden, ohjelmien tai prosessien kehittäminen ei riitä. Kun luova yhdessä tekeminen siirtyy digitaalisilla työkaluilla virtuaaliympäristöissä tapahtuvaan toimintaan, ollaan käytännössä samassa kulttuurimuutoksessa, kuin oltiin sähköpostin kanssa kolmekymmentä vuotta sitten. Teknisesti sähköpostin käyttöönotto oli helppoa, mutta toiminnallisesti pitää onnistua vaikuttamaan ihmisiin. Kaikkien piti opetella uusi tapa viestiä, joka oli joillekin helpompi omaksua kuin toisille. Ja tästä päästäänkin muutoksen ytimeen – toimintamallin muutos tukee uudenlaista osaamista ja heijastuu organisaation ihmisten välisiin valtasuhteisiin. Aikana, jolloin kaikki liikenevät resurssit joudutaan suuntaamaan yrityksen selviämiseen, tämä tulee haastamaan johtamista ja johtajia.

Ennen vuotta 2020 vain noin 5 % globaalista työvoimasta työskenteli säännöllisesti etänä tai muualla kuin toimistolta käsin. Tällä hetkellä ~58 % maailman tietotyöläisistä on siirtynyt remote first -työskentelytapaan. Työnantajan näkökulmasta muutosta voidaan tarkastella esimerkiksi säästyvien työnantajakustannusten näkökulmasta, säästö yhtä etätyöntekijää kohden voi olla jopa 10 000 euroa vuodessa.

 Samaan aikaan työntekijät säästävät useita tuhansia euroja säästyneinä matkakustannuksina ja vähentyneinä vaateostoksina. 80 % työntekijöistä sanoo, etteivät edes harkitse sellaista työnantajaa, joka ei mahdollista etätyön tekemistä. 75 % työntekijöistä haluaa jatkaa etätyön tekemistä ainakin puolet työajasta pandemian jälkeenkin. Samaan aikaan työntekijät kertovat kokevansa etätyössä haasteellisimmaksi kommunikaation ja yhteistyön puutteet (20 %), yksinäisyyden (20 %) ja heikon kyvyn irrottautua työstä (18 %). Isot teknologiayhtiöt ovat tähän asti kilpailleet osaavasta työvoimasta upeilla ja virikkeellisillä toimistoilla. Nyt kilpailu on siirtynyt pysyvän etätyön mahdollistamiseen. Google, Twitter, Salesforce ja Slack ovat julistaneet, että niiden työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyötä pysyvästi näin halutessaan ja esimerkiksi UpWork on ilmoittanut, että heidän policynsa on remote first eli uudet työntekijät palkataan ensisijaisesti etätyöhön.

Tuottavuusnäkökulmasta katsottuna etätyössä tehdään keskimäärin 1,4 päivää enemmän työtä kuukaudessa, mikä vuositasolla tarkoittaa 17 päivää enemmän työtä, myös sairauspoissaolot vähenevät. Iso kysymys kuuluukin, mitä tämä tarkoittaa yrityksille, työnantajille ja työntekijöille pandemian jälkeen?

Lähde: Cognizant Welcome to Remotopia 2020.

 

 1. Hybridityön puoliutumisteoria

Hybridityöstä ja sen vaikutuksista on vielä rajallisesti tutkittua tietoa.

Olemmekin pohtineet hypoteeseja siitä, kuinka hybridityöhön siirtyminen voisi vaikuttaa helposti rahassa mitattaviin tekijöihin. Nykyisen ymmärryksen varassa loimme seuraavan hypoteesin: ”Hallittu ja kokonaisvaltainen hybridityöhön siirtyminen puolittaa tietotyötä tekevän organisaation toimitilaneliöt, työmatkakulut ja palaveriajat”.

 1. Toimitilaneliöt tulevat puolitumaan, koska vakituisia toimipisteitä ei enää kaikille tarvita. Sen sijaan hybridityöläisille jatkossa tullaan tarvitsemaan digitaalisesti hyvin varusteltuja ja muunneltavia kokoontumistiloja, jotka eivät ole välttämättä organisaation ”omia”. On mahdollista, että osa organisaation toiminnoista kannattaa jatkosakin keskittää yhteiseen toimipaikkaan, mutta se miten tilat organisoidaan, vaatii tapauskohtaista suunnittelua.

 

 1. Jotta työmatkakulut voidaan puolittaa, pitää virtuaalista työskentelyä ulottaa myös asiakkaisiin sekä muihin ulkoisiin sidosryhmiin.

 

 1. Organisaation palavereihin ja työpajoihin käytetyn ajan puolittaminen tulee olemaan todennäköisesti monitahoisin asia toteuttaa onnistuneesti. Palaveriaika voi puoliutua vain, jos palaverien koollekutsujat kykenevät muuttamaan omaa toimintamalliaan ja muuttamaan sen myötä omien palaveriensa palaverikulttuuria. Onnistuakseen tähän tarvitaan uudenlaista tavoiteasetantaa ja mittareita, fasilitointiosaamista, sopivia teknologioita ja niiden osaamista. Sekä ehkä isoimpana, fasilitaattorin oman ajankäytön uudelleen organisointia.

Miro-etätyöpajapalvelua käytetään tilaajan osoittamien etätyöpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin. Palvelun avulla toteutetaan kolmentunnin (3 h) työpaja avaimet käteen-periaatteella.

Palvelussa yhdistetään helppokäyttöiset digitaaliset valkotaulut, perinteiset työpajatekniikat ja fasilitaattorin fasilitointiosaaminen tavalla, joka mahdollistaa visuaalisen ja tosiaikaisen yhdessä tekemisen kaikkia osallistavalla tavalla. Palvelussa voidaan hyödyntää myös muita digitaalisia ryhmätyökaluja. Käytettävien työkalujen valintaan vaikuttaa keskeisesti työstettävä asia ja tavoiteltavat lopputulokset.

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, jotka kokevat etätyöskentelyn rajoittavan laadukasta yhdessä tekemistä ja samalla hidastavan edistettävien asioiden läpimenoaikaa. Etätyöpajafasilitoinnissa hyviä kokemuksia olemme saaneet mm. seuraavista tilanteista:

 1. Muutoksia viestittäessä ja jalkautettaessa
 2. Kehitettäessä uutta
 3. Ongelman ratkaisutilanteissa
 4. Strategian tai taktiikan luonnosteluvaiheessa
 5. Projektin skooppauksessa ja yleensäkin projektin alkuvaiheen suunnittelussa sekä tavoiteasetannassa

Etätyöpajapalvelun hyödyt

 1. Parannetaan lopputulosten laatua ja samalla nopeutetaan iteraatiovaiheita
  • Kyetään saamaan lyhyemmässä ajassa tärkeimpiä näkökulmia asiaan ja niiden esteetön jatkojalostaminen voi käynnistyä välittömästi
 2. Osallistuminen demokraattista
  • Madalletaan osallistumisen kynnystä
   • Ei tarvitse huutaa ajatustaan
   • Useampi henkilö voi yhtäaikaisesti kirjoittaa, piirtää ja kommentoida sisältöä strukturoidusti
  • Aktiivisuus voi olla muutakin kuin äänessä olemista – Antaa tilaa myös heille, jotka eivät yleensä saa suunvuoroa
 3. Dokumentointi
  • Nopeutetaan dokumentointia
   • Valkotaulu ohjaa puhumisen sijasta kirjoittamaan tai piirtämään
  • Voidaan väliraportoida helposti
  • Fyysisen tilannehuoneen tapaan voidaan jatkaa työtä samalta ”liitutaululta” seuraavassa työpajassa

Palveluprosessi

 Työpaja prosessi

Keskeistä palvelun käytössä on tavoitteiden asettaminen etätyöpajan tuloksille. Tilaajan on hyvä valmistautua ajatuksellisesti seuraaviin kysymyksiin ennen palvelun tilaamista:

 1. Mikä on pajan tarkoitus?
 2. Mitä lopputuloksia me haluamme pajasta?
 3. Kuka hyödyntää pajan tuloksia ja mihin näitä tuloksia hyödynnetään?

Digiataalisten valkotaulujen osalta meillä on eniten kokemusta Miro-valkotaulusta www.miro.com, mutta tekniikan oppiminen ei ole ollut ongelma noissa muissakaan virtuaalivalkotauluissa tai -työkaluissa. Nämä osallistavat etätyökalut kehittyvät nyt huimaa vauhtia ja me lisäämme jatkuvasti sopivia uusia työkaluja omaan työkalupakkiimme. Kerro, mitä tekniikkaa sinä haluaisit organisaatiosi kanssa käyttää?

Ota yhteyttä niin saat myös palvelukuvauksen! Vai haluasitko demon palvelusta?

Mistä voi tietää, että kukaan organisaatiossasi ei ole kuluneen viikon aikana luonut tiedostoja, jotka sisältävät GDPR- sensitiivistä tietoa sellaiselle levyalueelle, jota ei ole tarkoitettu henkilötietojen tai maksukorttitietojen säilyttämiseen? Sen sijaan että lähtisit manuaalisesti selvittämään asian todellista laitaa, voit vaihtoehtoisesti käyttää tähän GDPR CHECK-palveluamme.

GDPR CHECK-palvelun avulla saadaan nopeasti kuva organisaation tietovarastojen statuksesta. Palvelussa robottien laatimien raporttien pohjalta meidän GDPR-asiantuntijamme:

1) Auttavat teitä havaitsemaan mahdolliset ongelmat ja

2) Laativat suunnitteleman korjaavista toimenpiteistä.

GDPR CHECK-palveluissa asiantuntijat hyödyntävät uudensukupolven kustannustehokasta ja suorituskykyistä open-source-ohjelmistorobotiikkaa.

Palvelumme toimii avaimet käteen periaatteella, eikä ne vaadi sinulta asiakkaan investointeja tai lisenssejä. Hoidamme kertaveloitteisesti palvelurupeaman, jonka pohjalta voidaan muodostaa tilannekuva yrityksesi tietovarastojen todellisesta GDPR-statuksesta. Palvelun tuottamien raporttien ja toimenpidesuunntelmien avulla voit rekisterinpitäjänä myös osoittaa noudattavasi asetuksen henkeä.

Palvelu voidaan toteuttaa myös ns. jatkuvanpalvelun periaatteella. Jatkuvanpalvelun konseptissa koulutamme haluttaessa myös organisaatiosi omia osaajia GDPR-robottien käyttäjiksi.

Helpoiten pääset liikkeelle kun otat yhteyttä: 040 844 7321 tai mika.rohula(a)firstwave.fi

Katso myös meidän muut ohjelmistorobottimme  www.firstwave.fi/rpa/

 

Digitalisoituvassa maailmassa organisaatioilla ei ole aina aikaa tai osaamista muutoksen tekemiseen. Tähän tarpeeseen olen tuottanut palveluja jo yli kaksikymmentä vuotta ja nyt ne on tuotteistettu uudeksi Muutoskonsultti-palveluksi.

Digitalisaatio

1. Kuinka liikkeelle?

Useinhan arjen tekemisen ”kipupisteet” ovat hyvin organisaation ihmisten tiedossa, mutta ongelmien jäsentymättömyys estää korjaavien toimenpiteiden suunnittelun. Muutoskonsultin ensimmäinen ja samalla tärkein tehtävä on muodostaa kaikille yhteinen, jäsennetty ja fakta-pohjainen tilannekuva. Tilannekuvan pohjalta tunnistetaan liiketoiminnan tarpeet ja samalla tarkastellaan vaikutuksia myös loppuasiakkaan näkökulmasta – teoriassahan näiden pitäisi olla aina yhtenevät, mutta käytännössä kohdataan muitakin muutosajureita, kuten regulaatioiden aiheuttamat ”jäykistykset” nykyiseen asiakaspolkuun.

IT-projekti Muutoskonsultti valmistelee projektin

Tilannekuvan avulla syntyy luontevasti käsitys muutoskohteista ja niiden tavoitteista. Tämä on samalla se vaihe, jolloin viimeistään ryhdytään tarkastelemaan digitalisaation tarjoamia keinovalikoimia. Tässä vaiheessa kokenut konsultti voi osoittaa ne ”alimpien oksien helpot kerättävät hedelmät”, jotka voidaan saavuttaa ilman tikapuita tai nosturia. Vaikka tässä vaiheessa kokonaisuuteen liittyvistä kustannuksista ei voida vielä muodostaa tarkkaa kokonaiskuvaa, on perusteltua tunnistaa ja euroistaa saavutettavat hyödyt. Business case -laskelma antaa mittakaavaa muutosbudjetoinnille. Ja joskus myös sille, että ei ole taloudellisesti perusteltua edetä asiassa.

Ja jos edellytyksiä on, tässä vaiheessa käynnistetään muutoskonsultin toimesta innovaatiorahoitusprosessi, jossa rahoitusta haetaan esim. Business Finlandilta.

2. Muutoksen suunnittelu

Muutoskonsultti projektipäällikö

Muutostarpeen konkretisoiduttua ja business casen auettua, voidaan siirtyä muutoksen yksityiskohtaiseen suunnitteluun eli projektointiin. Projektoinnissa otetaan kantaa:
1. Toimintamalliin,
2. prosessiin/tehtäviin,
3. tarvittaviin työkaluihin/järjestelmiin,
4. tietovirtoihin ja varastoihin,
5. organisaation rooleihin,
6. hallintamalliin.

Tässä vaiheessa on perusteltua laatia myös toimenpiteiden kustannusbudjetti, jotta voidaan varmistua panos-tuotos-vaa’an oikeanlaisesta asennosta.

3. Onko kyseessä isompi remontti?

Jos muutostarve heijastuu laajasti organisaation arvoketjuun, kannattaa muutoksessa eteneminen kuvata etenemissuunnitelmana (road map), jossa eri muutosprojektit kiinnitetään loogisessa järjestyksessä aikajanalle.

4. Muutosprojekti

Kun muutos on projektoitu, alkaa varsinainen tekeminen. Meidän kokemus on että muutosprojektissa kannattaa hyödyntää muutoskonsulttia myös projektipäällikkönä. Samalla tulee muutosprojektiin osoittaa oman organisaation motivoitunut henkilö muutoskonsultin pariksi. Keskeinen tavoite tällä on, että yksilön ja samalla oman organisaation kyvykkyys kohdata ja läpiviedä muutoksia paranisi. Sekä samalla projektin lopputuloksina syntyvän uuden toimintamallin ja sitä tukevien työkalujen kokonaisvaltainen osaaminen ja ymmärrys jäisi omaan taloon muutoskonsultin siirtyessä seuraavaan muutosprojektiin.

5. Lopuksi

Mistä sinä voit tietää että tarvitset muutoskonsulttia? Onko sinulla tarpeeksi tietoa siitä mitä tässä edes pitäisi yrittää muuttaa? Tuleeko tähän taas joku konsultti joka vaan selittää omalla slangillaan, eikä osaa kunnella eikä sitten ymmärrä ollenkaan meidän liiketoimintaa ja tarpeita?

Aiheellisia kysymyksiä.

Ota silti yhteyttä, niin käydään tilanne läpi ja me teemme sinulle ehdotuksen siitä miten lähdetään liikkeelle. Samalla saat vastauksen siihen:

 • Osaammeko kuunnella 
 • Ymmärrämmekö me sinun liiketoimintaasi 
 • Puhummeko vain konsulttikieltä
 • Onko meillä jo kokemusta vastaavasta muutoksesta ja sen läpiviennistä
 • Voisimmeko me olla osa ratkaisua

Ota yhteyttä, niin perehdytään yhdessä tilanteeseen ja jos palaset osuu puolin ja toisin kohdalleen, niin saat etenemisehdotuksen tarjouksen muodossa!

Mistä voi tietää, ettei kukaan organisaatiossasi ei ole kuluneen viikon aikana luonut tiedostoja jotka sisältävät GDPR-sensitiivistä tietoa sellaiselle levyalueelle, jota ei ole tarkoitettu henkilötietojen säilyttämiseen? Sen sijaan että lähtisit manuaalisesti selvittämään asian todellista laitaa, voit vaihtoehtoisesti käyttää tähän GDPR-CHECK -palveluamme.

GDPR-CHECK-palvelun avulla saadaan nopeasti kuva organisaation tietovarastojen GDPR-statuksesta. GDPR-CHECK:istä saatujen raporttien avulla voidaan havaita mahdolliset ongelmat ja suunnitella tarpeelliset korjaavat toimenpiteet. GDPR-CHECK:in tarjoamien raporttien avulla voit rekisterinpitäjänä osoittaa noudattavasi lakeja.

GDPR-CHECK -palvelussa hyödynnetään uudensukupolven kustannustehokasta ja suorituskykyistä open-source-ohjelmistorobotiikkaa.

 

GDPR-CHECK palvelun saat

2000 € (alv 0 %)/kartoitus.

Palvelu toimii avaimet käteen periaatteella, eikä vaadi sinulta asiakkaan investointeja tai lisenssejä. Hoidamme kertaveloitteisesti palvelurupeaman, jonka pohjalta voidaan muodostaa tilannekuva yrityksesi tietovarastojen todellisesta GDPR-statuksesta. Halutessasi voit jatkaa robotin omatoimista omavalvontakäyttöä kuukausiveloitteisesti 500 €/kk (alv 0%).

Helpoiten pääset liikkeelle kun otat yhteyttä: 040 844 7321 tai mika.rohula(a)firstwave.fi

Ota yhteyttä!

Tutustu myös meidän muihin RPA-robotteihin!

 

 

 

Sivustolla käytetään cookie- eli evästetiedostoja siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Emme käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. Emme myöskään yhdistä IP-osoitetta käyttäjään tai kerää muita tietoja, joista käyttäjän henkilöllisyys selviää suoraan, ellei näitä tietoja ole lähetetty verkkolomakkeilla verkkopalvelussa vieraillessa.

Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme luovuta henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten mainostajille.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista, mutta se voi estää sivuston toiminnan eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Evästeiden käytön estäminen

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.
Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -sivustolta.

Who we are

Our website address is: https://www.firstwave.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Who we are

Our website address is: https://www.firstwave.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Mihin robottia käytetään

GDPR2-robottia on käytetty mm. yrityksen omiin tietovarstoihin kohdentuvissa hauissa kuten GDPR-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen käsittelyssä.

GDPR2-robotti hakee yhden tai useamman hakusanan tai hakusanaehdon perusteella valituista hakemistoista ja sen alihakemistoista kaikki ne tiedostot, jotka sisältävät halutut hakusanat tai niiden ehdollistetut yhdistelmät. Näitä käyttötapauksia ovat esim. laskutusprosessissa yrityksen nimen perusteella tehtävä laskutusosoitteen ja y-tunnuksen tarkistaminen YTJ:stä (YritysTietoJärjestelmä) tai GDPR:n mukaisesta yksilön tiedon tarkastusoikeudesta, jossa haetaan nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökortin numero, auton rekisterinumero, IP-osoite tai muuhun yksilölliseen avaintietoon perustavilla tiedolla kaikkia rekisterimerkintöjä kyseisestä yksilöstä. Yrityksen velvollisuuksia näissä tarkastuspyynnöissä on käsitelty yksityiskohtaisesti Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi

Asennuksen jälkeen robotti voidaan ottaa käyttöön. Käyttöönottoon ja käyttöön tarvittavat ohjeet ja videot löytyvät sivustolta: www.firstwave.fi/ohjeet

2. GDPR2-robotin käyttö

Erikseen tilattaessa asennus ja käyttöönotto voidaan tehdä myös paikan päällä.

2.1. Hakujen valmistelu

Kun robotti on käynnistetty, pitää ensin määritellä kaksi tärkeää hakemistoa:

 1. Mistä hakemistoista haluttuja tietoja haetaan, ja
 2. Mihin hakemistoon haun tulokset raportoidaan

 

Hakemistot määrittäminen aloitetaan klikkaamalla [Choose directory…] -nappia, jonka jälkeen voidaan valita haluttu hakemisto.

Huom! Robotilla on pääsy samoihin kansioihin ja hakemistoihin kuin työasemalle kirjautuneella käyttäjällä.

Haluttaessa hakua voidaan rajata tiedoston viimeisen tallennuspäivämäärän mukaan. Jos haulle asetetaan päivämäärärajaus, on sekä alkamis- että päättymispäivä määritettävä.

Päivämäärärajausta ei ole koskaan pakko tehdä, vaan kentät Start date ja End date voidaan jättää täyttämättä.

Lopuksi määritellään hakutiedot. Rinnakkaisia hakutietoja voi lisätä vapaasti [Add]- napilla. Rinnakkaisten hakutietojen osalta robotti hakee kaikki ne tiedostot, joissa esiintyy joku haussa määritellyistä tiedoista.

Hakutietoja voidaan poistaa klikkaamalla poistettavaa tietoa ja painamalla nappia [Remove selected]

Kun kaikki ehdot ovat valmiina painetaan nappia [Do search].

2.2. Hakutulokset

[Do search]-napin painalluksen jälkeen hakutulokset raportoituvat valittuun hakemistoon:

report_ -alkuinen Excel-tiedosto sisältää haun löydökset:

unprocessable_ -alkuinen Excel tiedosto sisältää luettelon niistä tiedostoista, joita robotti ei voinut käsitellä. Näitä tiedostoja ovat esim. salasanasuojatut tiedostot.

3. Haettavat sisällöt ja formaatit

GDPR2-robotilla voidaan hakea tietoja hakemistorakenteisista tietovarastoista, joita ovat tyypillisesti henkilökohtaiset hakemistot, projektien hakemistot, osaston yhteiset kansiot jne.

Tällä hetkellä GDPR2-robotti skannaa ja raportoi seuraavat tiedostomuodot:

pdf, txt, doc ja docx, xls ja xlsx, csv, msg, odt ja ods, xml

 

Uusia formaatteja otetaan dynaamisesti käyttöön sitä mukaa kuin asiakastarpeita niille ilmenee.

GDPR2-Robotti (Silta Hakuri)

Who we are

Our website address is: https://www.firstwave.fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

First Waven ohjelmistoroboteilla (RPA) tutkitaan  hakemistorakenteisia tietovarastoja, joita ovat tyypillisesti henkilökohtaiset hakemistot, projektien hakemistot jne. Keskitymme toteuttamaan suorituskykyisiä ja kustannustehokkaista open source-pohjaisia valmisrobotteja valittuihin käyttötarkoitusiin.

Meidän valmisrobotteja on helppo liittää organisaation jo olemassa olevaan ohjelmistorobotiikkaan (esim UiPath, BluePrism, Robot Framework) ja luoda uusia ja entistäkin paremman takaisinmaksuajan tarjoavia käyttökohteita ohjelmistoroboteille.

Valmisrobottejamme ovat:

GDPR1-robotti

GDPR1-robottimme selvittää mitä kaikkea henkilötietoa yrityksen järjestelmistä löytyi ja missä kaikkialla niitä säilytetään. GDPR1-robottia käytetään tyypillisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Organisaatio haluaa todellisen tilannekuvan siitä missä kaikissa tietovarstoissa on GDPR-sensitiivistä tietoa.
 • Organisaatio haluaa seurata GDPR-sensitiivisen tiedon ylläpitoa ja siivoamista
 • Organisaatio on jo toteuttanut GDPR-muutosohjelman ja haluaa varmistua siitä, että GDPR-sensitiivinen tieto pysyy sille suunnitelluissa tietovarastoissa ja vanhentunut GDPR-sensitiivinen data on poistettu suunnitelman mukaisesti
 • ”GDPR-terveystarkastukset”

 

”Codemenilla GDPR-projektiin liittyy data- ja tietovarastomigraatio, jossa keskitetään yrityksen henkilötietoja sisältävät rekisterit tarkoituksenmukaisella tavalla. Aloittaessamme GDPR-migraatiota, halusimme selkeän kuvan lähtötilanteesta eli missä ja mitä tietoa henkilöistä löytyy yrityksen tietovarstoista. First Waven GDPR-robotti yllätti meidät, kuinka muutamassa tunnissa ja samalla erittäin kustannustehokkaasti saadaan kattava lähtötilannekuva tarvittavista ”toimenpiteistä.

Mika Myllynen CIO, 

Codemen Oy

GDPR2-robotti     

GDPR2-robotti kehitettiin auttamaan organisaatioita henkilöasiakkailta tulevien GDPR-tietopyyntöjen käsittelyssä. GDPR2-robotilla voidaan hakea tietoja hakemistorakenteisista tietovarastoista. Näitä ovat tyypillisesti henkilökohtaiset hakemistot, projektien hakemistot, osaston yhteiset kansiot jne, jotka voivat sijaita omilla työasemilla, lokaaleilla palvelimilla tai pilvipalveluissa. Hakuja voidaan kohdistaa myös internetissä sijaitseviin ”avoimen datan” lokaatioihin.

GDPR2-robotia käytetään mm. seuraavissa käyttötapauksissa:

 • GDPR-tietopyynnöt ja muut  henkilötietolain mukaiset tarkastukset.
 • Laskutus- ja CRM-prosesseihin liittyvät tarkastukset

Katso videolta lisää GDPR2-robotista: VIDEO 

PCI DSS-robotti

PCI DSS-robottimme selvittää mitä kaikkea PCI DSS-stadardin mukaan sensitiiviseksi määriteltyä tietoa yrityksen järjestelmistä löytyy ja missä kaikkialla sitä säilytetään. PCI DSS-robottia käytetään tyypillisesti seuraavissa tilanteissa:

 • Organisaatio haluaa todellisen tilannekuvan siitä missä kaikissa tietovarstoissa on PCI DSS-sensitiivistä tietoa (esim. PAN, tilinumero jne.)
 • Organisaatio haluaa seurata PCI DSS-sensitiivisen tiedon ylläpitoa ja siivoamista
 • Organisaatio on jo PCI-auditoitu ja haluaa varmistua siitä, että PCI DSS-sensitiivinen tieto pysyy sille suunnitelluissa tietovarastoissa ja vanhentunut  data on poistettu suunnitelman mukaisesti.

FW-sisältöhakurobotti ja metadatakanta

Sisältöhakurobotin avulla voidaan kerätä uusia nopeasti ja edullisesti helppokäyttöisempiä tietorakenteita. Näitä käyttötapauksia ovat esimerkiksi olemassa olevien pdf-formaatissa tallennettujen tiedostojen vieminen dedikoituun tiedonhakukantaan (Metadatakanta). Tyypillisiä käyttötapauksia ovat esim. sopimusten ja CV:den (ansioluetteloiden) sisältöön kohdistuvien hakujen automatisointi, jolloin voidaan tehokkaasti seurata sopimusten keskituntihintaa tai takuuehtoja. Tai asiakaspalvelutilanteessa tarkistaa asiakkaan sopimushistoriasta eri ehtojen voimassaoloaika.

Sisältöhakurobottia käytetään mm. seuraavissa käyttötapauksissa:
1) Useiden avoimendatan tietolähteiden tiedon haku, yhdistäminen ja jalostaminen.
2) Analyysikantojen perustaminen
3) Datamigraatiot ja heterogeenisesti talletetun datan importointi omiin tietojärjestelmiin

”First Waven toteuttama datan poiminta massiivisesta, muodoltaan toistuvasta lähdeaineistosta tuotti toivotun tuloksen halutussa formaatissa, jonka myötä säästettiin arviolta joitain kuukausia manuaalisesta työstä ja päästiin toteuttamaan varsinaista projektia ennakoitua aiemmin.”

Karri Lehtonen, Alkem Oy

 

Jos teillä on tarvetta kokeilla ohjelmistorobotiikkaa, niin ota yhteyttä. Nuo meidän robotit on kustannustehokkaita apureita näissä sääntöpohjaisten tarkastusten tekemisissä.

PS. Viritettiin tuota meidän robottia myös PDF-kyvykkääksi. Eli voimme prosessoida myös pdf-formaatissa olevia tiedostoja.

SkannaaConnected Shoppers teknologia on patentoitu ja mahdollistaa vaihtuvan sisällön yhdistämisen NFC-kyvykkäisiin laitteisiin ja esineisiin (esim. kontaktittoman lähimaksamisen kortit, älypuhelimet jne).

Ratkaisu mahdollistaa täysin uuden tavan toimia ja jo nyt kehitetyt konseptit ovat tuoneet hienoja onnistumisia Euroopassa. Katso video!

Kerro meille miten sinun liiketoimintasi haluaisi käyttää Connected Shopper ratkaisua!

 

 

10.9.2015 (Mika Rohula)

Vaarallinen aihe

Politiikkaan sotkeutuminen on monellakin tapaa vaarallinen aihe pienyrittäjälle. Ja se tekee tästä blogista vaarallisen. Aiheen käsittelyä onneksi pehmentää se että olen saanut itselleni hyvät naurut – ehkä hieman kyynelten takaa – mutta huumori on tärkeä polttoaine niin yrittäjälle kuin muillekin joka aamu leivän perään lähtijälle.

Otin taannoin eräässä arkisessa keskustelussa tarkasteluun yhden miehen yrityksen siirtämisen Viroon. Tarkastelin asiaa vertailemalla yrittämisen ja tässä yhteydessä myös asumisen eroja Suomen ja Viron välillä. Näkökulmat liittyivät verotukseen, luontaisetuihin, elämisen hintaan. Osaltaan pohdiskelin myös yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluja, asiakaskuntaa sekä viennin osuutta. Aihe on monella tapaa mielenkiintoinen eikä millään tapaa mustavalkoinen. Sain lopulta tuomion: ”On epäisänmaallista suunnitella veropakolaisuutta ja jättää yhteiset talkoot muille hoidettavaksi!”.

Tunsin piston sydämessäni…

Otin eilen osaa debattiin hallituksen leikkauslistasta. Otin näkökulmaksi sairausajan palkan ja sairausloman ensimmäisen päivän palkattomuuden. Kuulostaisivat nimittäin erittäin hyviltä ehdoilta yksin yrittäjälle. Ja kun joku vielä tekisi sillä välin ne työt kun sairastaa… Aihe sivusi myös erilaisia ylityökorvauksia ja lisiä, sillä aihe on monella tapaa mielenkiintoinen eikä millään tapaa mustavalkoinen. Sain tällä kertaa pikaoikeudenkäynnin:

”On kuule ihan sun oma valinta olla pienyrittäjä. Ei kaikki ole niin tyhmiä…”

Tunsin piston sydämessäni…

 

Roll-out kapellimestari on palvelumme, jossa reaaliaikaisen paikkatiedon ja mobiliteetin avulla parannetaan parannetaan kentällä tapahtuvia prosesseja ja samalla saadaan reaaliaikainen tilannekuvan  tapahtuvasta työstä.

1) Tehostaa raportointia ja viestintää

– Ajantasainen tilannekuva omalle organisaatiolle sekä sidosryhmille

– Raportointiin voidaan liittää helposti valokuvia kuvaamaan esim. asennuksen yksityiskohtia

2) Parantaa kontrollia ja laadunvalvontaa sekä ennelta ehkäistään syntyviä ongelmia

3) Tehostaa kenttätöiden suunnittelua

– Visualisoi roll-outin etenemissuunnitelman ja asennusryhmien liikkeet

– Visualisoi kohteiden yksityiskohtaisen tilanteen

Roll-out raportoinnin myötä saadaan samalla luotua omaisuusrekisteri sijaintitiedoilla varustettuna. Palvelu voidaan skalata myös muihin verkostoon liittyviin operaatioihin kuten esimerkiksi lähtötilakartoituksiin, laiteinventointeihin ja ”kuntokartoituksiin”.

arrow_pointing_custom_text_anim_12330clear_envelope_800_clr_15173

future_interface_text_10740

UUTENA PALVELUNA MEILLÄ MOBIILI BENCHMARK-TYÖPAJA

Digitaalisen maailman myynti ja markkinointi tehdään siellä missä asiakas voi toimia subjektina. Kivijalkakaupan digitalisaation yksi keskeisimmistä haasteista liittyy vaikeuteen yhdistää asiakas fyysisessä maailmassa myymäläehtoisesti haluttuun digitaaliseen sisältöön. Tiedätkö mikä erottaa onnistujat ja epäonnistujat tässä asiassa?

Jos kaipaat liiketoimintalähtöistä ja samalla käytännöllistä lähestymistapaa yrityksesi mobiilikonseptin suunnitteluun voisi tämä työpaja tarjota teille sykäyksen eteenpäin. Takaamme, että pajan avulla pystyt jäsentämään paremmin tahtotilan, parhaat mahdollisuudet sekä seuraavia askelia mobiili/omni kehityksessä.

Paja avulla perehdyt mobiiliasiointiin ja -ostamiseen liiketoimintalähtöisesti. Tarkastelun keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa eli keskitytään asiakkaan arvoketjuun ja asiakaskokemukseen – ei tietoteknisiin yksityiskohtiin. Pajasta syntyvien tulosten avulla Sinun on helpompi viestiä kiteytyneitä tarpeita esim. ICT-organisaatiolle ja muille sidosryhmille. Paja sopii myös ICT-orientoituneille ihmisille jotka haluavat ymmärtää paremmin liiketoiminnan tarpeita ja lähestymistapaa.

Mitä ja miten?

Olemme analysoineet mobiiliasioinnin ratkaisuja ja tunnistaneet ne kulmakivet joita asiassa onnistuminen vaatii. Olemme myös suunnitelleet asiakkaillemme mobiili-/kivijalkaostamisen kokonaisratkaisuja. Analyysien ja ”hands-on” kokemustemme pohjalta olemme kehittäneet työpajan, jossa analysoidaan teidän tarpeitanne ja mahdollisuuksianne rakentaa omannäköisenne ”mobiili ulottuvuus” liiketoiminnallenne hyväksi havaittujen ”kulmakivien” varaan. Paja hakee vastauksia kysymyksiin:

– Kuinka tuen kivijalkaa tehokkaasti mobiililla?

– Miten voin lisätä myyntiä mobiililla – päivän hiljaisina tai kiireisinä tunteina? Miten voin nostaa keskiostosta? Voinko vaikuttaa keskikattteeseen?

– Miten parantaa mobiililla asiakaskokemusta ja –tyytyväisyyttä? Miten asiakas saadaan palaamaan?

– Muuttuuko myyjän työ mobiilikanavan myötä? Muuttuuko koko konsepti mobiilikanavan myötä?

– Miten minun verkkokaupani ja m-kauppani eroavat? Paljonko myynti kasvaa jos avaan m-kaupan? Tai mikä muuttuu mobiilikanavan myötä? Pitääkö tai kannattaako konseptia muuttaa mobiilin myötä?

Palvelun kuvaus (linkki)

 

Prosessien automatisoinnin keskiössä on liiketoiminnan arvoketju, jonka liiketoimintaprosesseja lähdetään automatisoimaan. Arvoketjun ja sen liiketoiminnanprosessien automatisoinnissa on ensin hahmotettava liiketoiminnan tarve ja tahtotila. Yhteisen tahtotilan kirkastamisessa työtapoina ovat erilaiset tiedonkeruu menetelmät työpajoista asiakaspolkuanalyyseihin. Lopputuloksina näistä kerättyjen tietojen anlyyseistä syntyvät esiselvitykset, tahtotila-analyysit ja road mapit.

Esiselvitykset ja tahtotila-analyysit ovat tilanteita joissa käytännössä lähdetään liikkeelle ns. ”valkoiselta paperilta”. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:questions_to_ask_300_clr_12394

– Ongelma on tunnistettu, mutta ratkaisu on vielä epäselvä
– Suuntaviivat ovat tiedossa, mutta tavoite on vielä jäsentymätön
– Tavoite on tiedossa mutta etenemispolku on vielä tuntematon
 

Road map (etenemissuunnitelma) on usein luonteva jatkumo esiselvityksille ja tahtotila-analyyseille.

Connected screens video

NFC-yhteensopivien mobiililaitteiden yleistymisen myötä NFC-teknologian hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi liiketoiminnassa. Hyödynnämme maailmalta löydettyjä ja hyväksi havaittuja NFC -ratkaisuja liiketoimitaprosessien automatisointiin ja uusiin liiketoimintamalleihin.

Connected Shopper on ratkaisu jossa asiakas voi kommunikoida näytöllä liikkuvan elävänkuvan kanssa kontaktittomaan lähiasiointiin soveltuvalla kortilla tai laitteella.

Toimimme tuotteen pohjoismaiden agenttina ja haemme uusia asiakkaita ratkaisulle. Lue lisää!

First Wave Oy

Perustin First Waven 2011 oltuani 15 vuotta ”isojen yritysten palkkalistoilla” ja nähtyäni sen maailman. First Wave on mahdollistanut minulle ketterän ja riippumattoman tavan tehdä asiakkaiden tarvitsemia digitaalisia muutoksia. Vaikka ydinliiketoiminta on ollut koko ajan digitaalisten projektien vauhdittamisessa, sivussa on koko ajan kehitetty ”ensimäisen aallon” konsepteja uusille teknologioille, kuten: RPA, RFID/NFC, kontaktiton maksaminen  jne. Jos kaikki  kokeilut eivät ole tuoneet kaupallista menestystä, niin ovat ne tuoneet mukanaan osaamista ja ymmärrystä tekijälleen.

Mika Rohula

Olen koko työhistoriani ajan suunnitellut ja toteuttanut liiketoimintakriittisiä ja digitaalisia muutoksia projektiluonteisesti. Numeroina se tarkoittaa noin 75:tä projektia 25+ vuoden aikana. Näitä digitalisoinnin muutosprojekteja voisi verrata shakkiin – jokainen tehty siirto muuttaa muuttaa tilannekuvan; sulkien pois vaihtoehtoja sekä avaten uusia mahdollisuuksia. Digitalisoinnissa tuo ”shakkilauta” on vain suurempi ja pelin säännöt elävät koko ajan – voi olla että tornin saa korvata huomenna  yksisarvisella… Silti on todettava, että kulunut aika muutoksen ytimessä on opettanut tekijänsä ennen kaikkea nöyräksi.

Olen taktinen osaaja, joka optimoi toimintaa digitalisaation tarjoamin keinoin asiakkaan strategian antamissa raameissa. Käytännössä yhdistelen strategiaa, toimintamalleja, dataa, järjestelmäarkkitehtuuria, uutta teknologiaa ja ihmisiä tuottavuutta lisääväksi kokonaisuudeksi. Olen projektityössä parhaimmillani monimutkaisten digitaalisten ratkaisuiden analyyttisessä suunnittelussa ja uusien ratkaisujen sovittamisessa olemassa olevaan järjestelmäympäristöön ja toimintamalliin.  Digitalisoinnissa kestosuosikkinani on tilaus-toimitus-laskutus-kirjanpito -arvoketju, josta löytyy yleensä aina palkitsevaa tekemistä.

Projektipäällikkönä olen erikoistunut vaativiin ja kriisiytyneisiin it-projekteihin. Näiden projektien tunnussanoja minulle ovat mm.: migraatio, konsversio, monitoimittajaprojekti, big-bang ja digitaalinen transformaatio.

Vuosien varrella olen osallistunut useisiin eri kokoisten IT-järjestelmien ja -palvelujen hankintaprosesseihin. Itse pidän investointien valmistelua ja  ratkaisun hankintaprosessia yhtenä digitaalisen muutosprojektin tärkeimpänä vaiheena, jossa onnistumisen perustukset valetaan.

Ota yhteyttä, niin voidaan miettiä kuinka voin olla teille avuksi! 

Tai haluaisitko ensin CV:n ja projektiluetteloni?

Sometimes it is necessary to start by analyzing the effects of the coming change from the perspective of business case. Also it might be necessary to be able to be sure about the payback time of the investment (ROI). By making a business case analysis it is possible to indicate whether or not the project has real business potential.

Business case analysis also offers the customer specific information considering the payback time of the upcoming investment. By business case analysis it is also possible to detect other benefits, such as improvement of the quality, strengthening of the brand awareness etc.

Maksamisen markkinat avautuvat ja uudet teknologiat muokkaavat maksamisen pelikenttää rajusti lähivuosina. Maksamisen kustannuksissa voi säästää kymmeniä tuhansia euroja vuodessa optimoimalla sen osa-alueet ja kilpailuttamalla sen toimijoita.

Maksamisen Optimointi -palvelun avulla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Miten maksaminen kehittyy lähivuosina ja miten juuri meidän yrityksemme tulisia varautua tähän kehitykseen?

– SEPA ja PSD2? Ja kuinka voidaan hyötyä avautuvista Eurooppalaisista markkinoista?

– Miten rakennetaan tehokas maksamisen ratkaisu monikanava ympäristössä?

– Millaisia tekijöitä tulee huomioida kun optimoidaan maksamisen kustannukset?

– Maksamisen best practises ja uudet toimijat markkinoilla?

Palaa

Tiedätkö mitä käteisellä- tai kortillamaksaminen maksaa yrityksessäsi?

Suomalaisten kauppojen maksamisen kustannukset vaihtelevat paljon. Olemme tutkineet lukuisien yritysten maksamisen tehokkuutta eri toimialoilla ja tulokset ovat mielenkiintoisia. Ollaanko teidän yrityksessä tietoisia maksamisen aiheuttamista kustannuksista?  

Maksamisen markkinat muuttuvat  lähivuosina uuden EU sääntelyn myötä, mitä tämä tarkoittaa kauppiaalle. Lue lisää blogistamme: http://firstwave.web38.neutech.fi/blogit/

Ota meihin yhteyttä ja sovi tapaaminen. Teemme Teille 60 minuutissa pika-analyysin maksamisen tehokkuudestanne.

Lue lisää maksamisen optimoinnista!

Autan järjestelmähankinnoissa turvallisesti perille. Saat minulta tarvittaessa:

 • Hankinnan suunnittelun ja projektoinnin
 • Sisäiset investointiesitykset sekä ROI- ja business case analyysit
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Tarjouskilpailutukset materiaaleineen (RFI/RFP)
 • Valintakriteeristöt pisteytyksellä tai ilman
 • Apua sopimusneuvotteluihin sekä sopimusten laadintaan

Katso ajatuksiani hankinnasta ja kilpailutuksesta kolmen minuutin videolta 

 

Prosessien automatisoinnin keskiössä on liiketoiminnan arvoketju, jonka liiketoimintaprosesseja lähdetään automatisoimaan. Kaupan arvoketjun ja sen liiketoiminnanprosessien automatisoinnissa on ensin hahmotettava kuluttajan rooli arvoketjussa – tämä tulokulma kirkastaa samalla liiketoiminnan tarpeet ja tahtotilan. Kuluttajan tarpeiden ja yhteisen tahtotilan kirkastamisessa työtapoina ovat erilaiset tiedonkeruu menetelmät työpajoista asiakaspolkuanalyyseihin. Lopputuloksina näistä kerättyjen tietojen anlyyseistä syntyvät esiselvitykset, tahtotila-analyysit ja road mapit.

Esiselvitykset ja tahtotila-analyysit ovat tilanteita joissa käytännössä lähdetään liikkeelle ns. ”valkoiselta paperilta”. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:

– Ongelma on tunnistettu, mutta ratkaisu on vielä epäselvä
– Suuntaviivat ovat tiedossa, mutta tavoite on vielä jäsentymätön
– Tavoite on tiedossa mutta etenemispolku on vielä tuntematon
Road map (etenemissuunnitelma) on usein luonteva jatkumo esiselvityksille ja tahtotila-analyyseille.

23.4.2021/ Mika Rohula

Hybridityössä keskeiseksi menestystekijäksi nousee, kuinka valittuja virtuaalityökaluja ja -ympäristöjä osataan käyttää organisaatiossa. Menestyäkseen hybridityössä välineosaamisen ohella tarvitaan myös uudenlaista osaamista tavassa työskennellä. Tämä muutos korostuu etenkin niissä rooleissa, jotka fasilitoivat luovaa yhdessä tekemistä tiimeissä ja erilaisissa kehitysryhmissä. Kun lähdetään työskentelemään organisaatiossa hybridimallilla, on osattava vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuka valitsee organisaatiossa käytettävät virtuaalityökalut ja -ympäristöt?
 • Miten perehdytetään käyttäjät virtuaalityökaluihin ja -ympäristöihin?
 • Mikä on meidän tapa työskennellä virtuaaliympäristöissä ja valituilla työkaluilla?

Kaksi ensimmäistä ovat ainakin periaatteessa helppoja kysymyksiä. Työkalut ja ympäristöt valitsevat tekijät eli organisaation liiketoiminta. Miten tämä käytännössä toteutetaan, vaatiikin sitten vahvaa johtamista ja sisäistä yhteistyötä organisaation tukitoimintojen, kuten tietohallinnon ja tietoturvan kanssa. Työkalujen käytön perehdytys on usein organisaation ulkopuolisten tahojen tuottamaa palvelua. Kustannussyistä nämä perehdytykset järjestetään toisinaan ns. tuotelähtöisesti ja silloin aloitetaan työkalun asetuksien läpikäynnistä tai jostain muusta vastaavasta ”tärkeästä” ominaisuudesta. Tästä päästäänkin villakoiran ytimeen.

On erinomaisen työlästä ja vaikeaa määritellä uuden asian toimintatapaa tai -mallia organisaatiossa, joka on osasto-, tiimi- ja yksilötasolla hionut vuosia tapaa toimia yhteen. Nämä vuosien mittaan jalostuneet arvoketjut ovat vakiintuneet jokaisen selkäytimeen. Toisinaan nämä ketjut ovat tiimi- ja yksilötasolla yksityiskohdiltaan ja säännöiltään myös perustellusti tai perusteettomasti heterogeenisiä. Usein arvoketjut ulottuvat myös sidosryhmiin, jotka ovat optimoineet omat prosessinsa toimiakseen organisaation vakiintuneiden odotusten mukaisesti. Käytännössä vanhan toimintatavan täydellinen kopioiminen uuteen maailmaan on ylivoimaista.

Uuden toimintatavan rakentaminen vaatii aikaa ja resursseja. Ja vaikka toimintatapa olisikin ennakkoon hyvin suunniteltu ja jalkautettu, käytännössä arki tuo eteen yksityiskohtia, joita ei ole huomioitu. Näitä tilanteita varten tarvitaan organisaatioon joku, joka ottaa kopin

ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet… muuten näillä palloilla on taipumus tippua ei-kenenkään-maalle.

Hybridityöloikassa vaikeinta on määrittää uusi tapa toimia virtuaalisesti. Ehkä hieman helpompaa on läpi viedä tarvittava muutos.

(lisää…)

FIRST WAVEN KONSULTIT (Lisää tietoja henkilöistä klikkaamalla alla olevia kuvia)

Mika Rohula nappiPäivö Eerola nappi


 

 

 

 

First Wave Oy

Vapaudenkatu 9 C 11

FI-15110 LAHTI

tel +358 40 844 7321

mika.rohula(a)firstwave.fi

www.firstwave.fi

 

 

  Ota yhteyttä

  Nimi (pakollinen)

  Yritys

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelin (pakollinen):

  Aihe:

  Spämmikysymys:

  Intranetnet

   

  First Wave Oy

  tel +358 40 844 7321
  mika.rohula(a)firstwave.fi
  http://firstwave.web38.neutech.fi

   

  First Wave offers consulting services for retail and payment business.

  projec mbc analysisbusiness consu

   

  payment optdOCUMENTATION