Muutoskonsultti

Digitalisoituvassa maailmassa organisaatioilla ei ole aina aikaa tai osaamista muutoksen tekemiseen. Tähän tarpeeseen olen tuottanut palveluja jo yli kaksikymmentä vuotta ja nyt ne on tuotteistettu uudeksi Muutoskonsultti-palveluksi.

Digitalisaatio

1. Kuinka liikkeelle?

Useinhan arjen tekemisen ”kipupisteet” ovat hyvin organisaation ihmisten tiedossa, mutta ongelmien jäsentymättömyys estää korjaavien toimenpiteiden suunnittelun. Muutoskonsultin ensimmäinen ja samalla tärkein tehtävä on muodostaa kaikille yhteinen, jäsennetty ja fakta-pohjainen tilannekuva. Tilannekuvan pohjalta tunnistetaan liiketoiminnan tarpeet ja samalla tarkastellaan vaikutuksia myös loppuasiakkaan näkökulmasta – teoriassahan näiden pitäisi olla aina yhtenevät, mutta käytännössä kohdataan muitakin muutosajureita, kuten regulaatioiden aiheuttamat ”jäykistykset” nykyiseen asiakaspolkuun.

IT-projekti Muutoskonsultti valmistelee projektin

Tilannekuvan avulla syntyy luontevasti käsitys muutoskohteista ja niiden tavoitteista. Tämä on samalla se vaihe, jolloin viimeistään ryhdytään tarkastelemaan digitalisaation tarjoamia keinovalikoimia. Tässä vaiheessa kokenut konsultti voi osoittaa ne ”alimpien oksien helpot kerättävät hedelmät”, jotka voidaan saavuttaa ilman tikapuita tai nosturia. Vaikka tässä vaiheessa kokonaisuuteen liittyvistä kustannuksista ei voida vielä muodostaa tarkkaa kokonaiskuvaa, on perusteltua tunnistaa ja euroistaa saavutettavat hyödyt. Business case -laskelma antaa mittakaavaa muutosbudjetoinnille. Ja joskus myös sille, että ei ole taloudellisesti perusteltua edetä asiassa.

Ja jos edellytyksiä on, tässä vaiheessa käynnistetään muutoskonsultin toimesta innovaatiorahoitusprosessi, jossa rahoitusta haetaan esim. Business Finlandilta.

2. Muutoksen suunnittelu

Muutoskonsultti projektipäällikö

Muutostarpeen konkretisoiduttua ja business casen auettua, voidaan siirtyä muutoksen yksityiskohtaiseen suunnitteluun eli projektointiin. Projektoinnissa otetaan kantaa:
1. Toimintamalliin,
2. prosessiin/tehtäviin,
3. tarvittaviin työkaluihin/järjestelmiin,
4. tietovirtoihin ja varastoihin,
5. organisaation rooleihin,
6. hallintamalliin.

Tässä vaiheessa on perusteltua laatia myös toimenpiteiden kustannusbudjetti, jotta voidaan varmistua panos-tuotos-vaa’an oikeanlaisesta asennosta.

3. Onko kyseessä isompi remontti?

Jos muutostarve heijastuu laajasti organisaation arvoketjuun, kannattaa muutoksessa eteneminen kuvata etenemissuunnitelmana (road map), jossa eri muutosprojektit kiinnitetään loogisessa järjestyksessä aikajanalle.

4. Muutosprojekti

Kun muutos on projektoitu, alkaa varsinainen tekeminen. Meidän kokemus on että muutosprojektissa kannattaa hyödyntää muutoskonsulttia myös projektipäällikkönä. Samalla tulee muutosprojektiin osoittaa oman organisaation motivoitunut henkilö muutoskonsultin pariksi. Keskeinen tavoite tällä on, että yksilön ja samalla oman organisaation kyvykkyys kohdata ja läpiviedä muutoksia paranisi. Sekä samalla projektin lopputuloksina syntyvän uuden toimintamallin ja sitä tukevien työkalujen kokonaisvaltainen osaaminen ja ymmärrys jäisi omaan taloon muutoskonsultin siirtyessä seuraavaan muutosprojektiin.

5. Lopuksi

Mistä sinä voit tietää että tarvitset muutoskonsulttia? Onko sinulla tarpeeksi tietoa siitä mitä tässä edes pitäisi yrittää muuttaa? Tuleeko tähän taas joku konsultti joka vaan selittää omalla slangillaan, eikä osaa kunnella eikä sitten ymmärrä ollenkaan meidän liiketoimintaa ja tarpeita?

Aiheellisia kysymyksiä.

Ota silti yhteyttä, niin käydään tilanne läpi ja me teemme sinulle ehdotuksen siitä miten lähdetään liikkeelle. Samalla saat vastauksen siihen:

  • Osaammeko kuunnella 
  • Ymmärrämmekö me sinun liiketoimintaasi 
  • Puhummeko vain konsulttikieltä
  • Onko meillä jo kokemusta vastaavasta muutoksesta ja sen läpiviennistä
  • Voisimmeko me olla osa ratkaisua

Ota yhteyttä, niin perehdytään yhdessä tilanteeseen ja jos palaset osuu puolin ja toisin kohdalleen, niin saat etenemisehdotuksen tarjouksen muodossa!