12.2.2015 Päivö Eerola

EU:n uudet korttimaksamisen säännökset astuvat voimaan vuonna 2016 – Lue mitä se merkitsee kauppiaalle.

EU:n neuvosto on tammikuussa 2015 hyväksynyt EU parlamentin kanssa sovitun kompromissin, jonka mukaan 6 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta aletaan soveltaa seuraavia korttimaksuihin liittyvien interchange -maksujen enimmäistasoja:

– Kaikki luottokorttitapahtumat: 0,3 % tapahtuman arvosta.

– Kaikki debit-korttitapahtumat: 0,2 % tapahtuman arvosta.

Seuraavaksi parlamentin on hyväksyttävä asetus, niin että neuvosto voi sitten hyväksyä sen lopullisesti. Yleisesti arvioidaan uusien säädösten astuvan Suomessa voimaan vuonna 2016 vaihteessa.

Interchange maksu tarkoittaa korttimaksamisessa sitä korvausta, jonka korttitapahtumien vastaanottaja (acquirer) maksaa kortin liikkeelle laskijalle (issuer) korvaukseksi kortinliikeelle laskemisesta.  Se ei siis tarkoita kauppiaiden kokonaiskustannusta korttimaksuista. Korttimaksun kokonaiskustannus (Merchant Service Charge) koostuu tämän lisäksi maksutapahtumien vastaanottajan eli acquirerin kustannuksista.

Suomessa uuden sääntelyn vaikutukset tulevat olemaan erityisesti luottokorttimaksuissa, jossa enimmäissääntelyllä tulee olemaan kauppiaan kustannuksia laskeva vaikutus. Esimerkiksi Visan luottokortti sirutapahtuman interchangemaksu on tällä hetkellä 0,55%, joten se on yli 40 % korkeampi kuin tuleva enimmäistaso. Verkkokaupan korttimaksuissa ero nykyisen ja tulevan interchange maksun välillä on vielä suurempi. Yleisesti markkinoilla uskotaan, että kaupan korttimaksuprovisiot tulevat sääntelyn johdosta laskemaan. Tätä tukevat myös kokemukset muilta markkinoilta, joissa vastaava säätely on otettu käyttöön.

Uudet säännöt edistävät kilpailua ja helpottavat uusien toimijoiden tuloa myös Suomen markkinoille. Samalla markkinoiden läpinäkyvyys kasvaa ja kauppiaat voivat paremmin arvioida eri maksamisen tapoihin liittyviä kustannuksia. Tämä luo kauppiaille uusia mahdollisuuksia valita maksamiseen sellaiset välineet, jotka takaavat optimaalisen lopputuloksen niin myynnin kuin kustannusten suhteen. Aktiiviset kauppiaat voivat saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä maksamisen optimoinnilla. Nyt on oikea miettiä yrityksen maksamisen ratkaisua ja sen kustannuksia.

Päivö Eerola

Maksamisen Neuvonantaja

Tel + 358 44 7552630

Skype: paivoe

https://www.linkedin.com/in/paivoeerola