Maksamisen optimointi

Maksamisen markkinat avautuvat ja uudet teknologiat muokkaavat maksamisen pelikenttää rajusti lähivuosina. Maksamisen kustannuksissa voi säästää kymmeniä tuhansia euroja vuodessa optimoimalla sen osa-alueet ja kilpailuttamalla sen toimijoita.

Maksamisen Optimointi -palvelun avulla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Miten maksaminen kehittyy lähivuosina ja miten juuri meidän yrityksemme tulisia varautua tähän kehitykseen?

– SEPA ja PSD2? Ja kuinka voidaan hyötyä avautuvista Eurooppalaisista markkinoista?

– Miten rakennetaan tehokas maksamisen ratkaisu monikanava ympäristössä?

– Millaisia tekijöitä tulee huomioida kun optimoidaan maksamisen kustannukset?

– Maksamisen best practises ja uudet toimijat markkinoilla?

Palaa