Miro-etätyöpajapalvelu

Miro-etätyöpajapalvelua käytetään tilaajan osoittamien etätyöpajojen suunnitteluun ja fasilitointiin. Palvelun avulla toteutetaan kolmentunnin (3 h) työpaja avaimet käteen-periaatteella.

Palvelussa yhdistetään helppokäyttöiset digitaaliset valkotaulut, perinteiset työpajatekniikat ja fasilitaattorin fasilitointiosaaminen tavalla, joka mahdollistaa visuaalisen ja tosiaikaisen yhdessä tekemisen kaikkia osallistavalla tavalla. Palvelussa voidaan hyödyntää myös muita digitaalisia ryhmätyökaluja. Käytettävien työkalujen valintaan vaikuttaa keskeisesti työstettävä asia ja tavoiteltavat lopputulokset.

Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, jotka kokevat etätyöskentelyn rajoittavan laadukasta yhdessä tekemistä ja samalla hidastavan edistettävien asioiden läpimenoaikaa. Etätyöpajafasilitoinnissa hyviä kokemuksia olemme saaneet mm. seuraavista tilanteista:

 1. Muutoksia viestittäessä ja jalkautettaessa
 2. Kehitettäessä uutta
 3. Ongelman ratkaisutilanteissa
 4. Strategian tai taktiikan luonnosteluvaiheessa
 5. Projektin skooppauksessa ja yleensäkin projektin alkuvaiheen suunnittelussa sekä tavoiteasetannassa

Etätyöpajapalvelun hyödyt

 1. Parannetaan lopputulosten laatua ja samalla nopeutetaan iteraatiovaiheita
  • Kyetään saamaan lyhyemmässä ajassa tärkeimpiä näkökulmia asiaan ja niiden esteetön jatkojalostaminen voi käynnistyä välittömästi
 2. Osallistuminen demokraattista
  • Madalletaan osallistumisen kynnystä
   • Ei tarvitse huutaa ajatustaan
   • Useampi henkilö voi yhtäaikaisesti kirjoittaa, piirtää ja kommentoida sisältöä strukturoidusti
  • Aktiivisuus voi olla muutakin kuin äänessä olemista – Antaa tilaa myös heille, jotka eivät yleensä saa suunvuoroa
 3. Dokumentointi
  • Nopeutetaan dokumentointia
   • Valkotaulu ohjaa puhumisen sijasta kirjoittamaan tai piirtämään
  • Voidaan väliraportoida helposti
  • Fyysisen tilannehuoneen tapaan voidaan jatkaa työtä samalta ”liitutaululta” seuraavassa työpajassa

Palveluprosessi

 Työpaja prosessi

Keskeistä palvelun käytössä on tavoitteiden asettaminen etätyöpajan tuloksille. Tilaajan on hyvä valmistautua ajatuksellisesti seuraaviin kysymyksiin ennen palvelun tilaamista:

 1. Mikä on pajan tarkoitus?
 2. Mitä lopputuloksia me haluamme pajasta?
 3. Kuka hyödyntää pajan tuloksia ja mihin näitä tuloksia hyödynnetään?

Digiataalisten valkotaulujen osalta meillä on eniten kokemusta Miro-valkotaulusta www.miro.com, mutta tekniikan oppiminen ei ole ollut ongelma noissa muissakaan virtuaalivalkotauluissa tai -työkaluissa. Nämä osallistavat etätyökalut kehittyvät nyt huimaa vauhtia ja me lisäämme jatkuvasti sopivia uusia työkaluja omaan työkalupakkiimme. Kerro, mitä tekniikkaa sinä haluaisit organisaatiosi kanssa käyttää?

Ota yhteyttä niin saat myös palvelukuvauksen! Vai haluasitko demon palvelusta?