Roll-out kapellimestari

Roll-out kapellimestari on palvelumme, jossa reaaliaikaisen paikkatiedon ja mobiliteetin avulla parannetaan parannetaan kentällä tapahtuvia prosesseja ja samalla saadaan reaaliaikainen tilannekuvan  tapahtuvasta työstä.

1) Tehostaa raportointia ja viestintää

– Ajantasainen tilannekuva omalle organisaatiolle sekä sidosryhmille

– Raportointiin voidaan liittää helposti valokuvia kuvaamaan esim. asennuksen yksityiskohtia

2) Parantaa kontrollia ja laadunvalvontaa sekä ennelta ehkäistään syntyviä ongelmia

3) Tehostaa kenttätöiden suunnittelua

– Visualisoi roll-outin etenemissuunnitelman ja asennusryhmien liikkeet

– Visualisoi kohteiden yksityiskohtaisen tilanteen

Roll-out raportoinnin myötä saadaan samalla luotua omaisuusrekisteri sijaintitiedoilla varustettuna. Palvelu voidaan skalata myös muihin verkostoon liittyviin operaatioihin kuten esimerkiksi lähtötilakartoituksiin, laiteinventointeihin ja ”kuntokartoituksiin”.

arrow_pointing_custom_text_anim_12330clear_envelope_800_clr_15173