RPA-robotit

First Waven ohjelmistoroboteilla (RPA) tutkitaan  hakemistorakenteisia tietovarastoja, joita ovat tyypillisesti henkilökohtaiset hakemistot, projektien hakemistot jne. Keskitymme toteuttamaan suorituskykyisiä ja kustannustehokkaista open source-pohjaisia valmisrobotteja valittuihin käyttötarkoitusiin.

Meidän valmisrobotteja on helppo liittää organisaation jo olemassa olevaan ohjelmistorobotiikkaan (esim UiPath, BluePrism, Robot Framework) ja luoda uusia ja entistäkin paremman takaisinmaksuajan tarjoavia käyttökohteita ohjelmistoroboteille.

Valmisrobottejamme ovat:

GDPR1-robotti

GDPR1-robottimme selvittää mitä kaikkea henkilötietoa yrityksen järjestelmistä löytyi ja missä kaikkialla niitä säilytetään. GDPR1-robottia käytetään tyypillisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Organisaatio haluaa todellisen tilannekuvan siitä missä kaikissa tietovarstoissa on GDPR-sensitiivistä tietoa.
  • Organisaatio haluaa seurata GDPR-sensitiivisen tiedon ylläpitoa ja siivoamista
  • Organisaatio on jo toteuttanut GDPR-muutosohjelman ja haluaa varmistua siitä, että GDPR-sensitiivinen tieto pysyy sille suunnitelluissa tietovarastoissa ja vanhentunut GDPR-sensitiivinen data on poistettu suunnitelman mukaisesti
  • ”GDPR-terveystarkastukset”

 

”Codemenilla GDPR-projektiin liittyy data- ja tietovarastomigraatio, jossa keskitetään yrityksen henkilötietoja sisältävät rekisterit tarkoituksenmukaisella tavalla. Aloittaessamme GDPR-migraatiota, halusimme selkeän kuvan lähtötilanteesta eli missä ja mitä tietoa henkilöistä löytyy yrityksen tietovarstoista. First Waven GDPR-robotti yllätti meidät, kuinka muutamassa tunnissa ja samalla erittäin kustannustehokkaasti saadaan kattava lähtötilannekuva tarvittavista ”toimenpiteistä.

Mika Myllynen CIO, 

Codemen Oy

GDPR2-robotti     

GDPR2-robotti kehitettiin auttamaan organisaatioita henkilöasiakkailta tulevien GDPR-tietopyyntöjen käsittelyssä. GDPR2-robotilla voidaan hakea tietoja hakemistorakenteisista tietovarastoista. Näitä ovat tyypillisesti henkilökohtaiset hakemistot, projektien hakemistot, osaston yhteiset kansiot jne, jotka voivat sijaita omilla työasemilla, lokaaleilla palvelimilla tai pilvipalveluissa. Hakuja voidaan kohdistaa myös internetissä sijaitseviin ”avoimen datan” lokaatioihin.

GDPR2-robotia käytetään mm. seuraavissa käyttötapauksissa:

  • GDPR-tietopyynnöt ja muut  henkilötietolain mukaiset tarkastukset.
  • Laskutus- ja CRM-prosesseihin liittyvät tarkastukset

Katso videolta lisää GDPR2-robotista: VIDEO 

PCI DSS-robotti

PCI DSS-robottimme selvittää mitä kaikkea PCI DSS-stadardin mukaan sensitiiviseksi määriteltyä tietoa yrityksen järjestelmistä löytyy ja missä kaikkialla sitä säilytetään. PCI DSS-robottia käytetään tyypillisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Organisaatio haluaa todellisen tilannekuvan siitä missä kaikissa tietovarstoissa on PCI DSS-sensitiivistä tietoa (esim. PAN, tilinumero jne.)
  • Organisaatio haluaa seurata PCI DSS-sensitiivisen tiedon ylläpitoa ja siivoamista
  • Organisaatio on jo PCI-auditoitu ja haluaa varmistua siitä, että PCI DSS-sensitiivinen tieto pysyy sille suunnitelluissa tietovarastoissa ja vanhentunut  data on poistettu suunnitelman mukaisesti.

FW-sisältöhakurobotti ja metadatakanta

Sisältöhakurobotin avulla voidaan kerätä uusia nopeasti ja edullisesti helppokäyttöisempiä tietorakenteita. Näitä käyttötapauksia ovat esimerkiksi olemassa olevien pdf-formaatissa tallennettujen tiedostojen vieminen dedikoituun tiedonhakukantaan (Metadatakanta). Tyypillisiä käyttötapauksia ovat esim. sopimusten ja CV:den (ansioluetteloiden) sisältöön kohdistuvien hakujen automatisointi, jolloin voidaan tehokkaasti seurata sopimusten keskituntihintaa tai takuuehtoja. Tai asiakaspalvelutilanteessa tarkistaa asiakkaan sopimushistoriasta eri ehtojen voimassaoloaika.

Sisältöhakurobottia käytetään mm. seuraavissa käyttötapauksissa:
1) Useiden avoimendatan tietolähteiden tiedon haku, yhdistäminen ja jalostaminen.
2) Analyysikantojen perustaminen
3) Datamigraatiot ja heterogeenisesti talletetun datan importointi omiin tietojärjestelmiin

”First Waven toteuttama datan poiminta massiivisesta, muodoltaan toistuvasta lähdeaineistosta tuotti toivotun tuloksen halutussa formaatissa, jonka myötä säästettiin arviolta joitain kuukausia manuaalisesta työstä ja päästiin toteuttamaan varsinaista projektia ennakoitua aiemmin.”

Karri Lehtonen, Alkem Oy

 

Jos teillä on tarvetta kokeilla ohjelmistorobotiikkaa, niin ota yhteyttä. Nuo meidän robotit on kustannustehokkaita apureita näissä sääntöpohjaisten tarkastusten tekemisissä.

PS. Viritettiin tuota meidän robottia myös PDF-kyvykkääksi. Eli voimme prosessoida myös pdf-formaatissa olevia tiedostoja.